Likavský hrad

Zřícenina Likavského hradu stojí na jednom ze skalnatých štítů Chočských vrchů na pravém břehu řeky Váh. Středověký hrad měl původně střežit průchod přes Váh a významnou obchodní cestu do Polska. Hrad byl poměrně skromný, většina místností měla dřevěné stropy, jediným přepychem byly skleněné okna, která vyrobily sklárny v L'ubochnianskej dolině. Hrad byl několikrát přestavován, dokonce v 15. století na čtyřpatrový palác. V této době se stal, po zbourání Liptovského hradu, střediskem rozsáhlých královských majetků v západní části Litpova. Ve vlastnictví ho měl například nemanželský syn krále Matyáše Korvína Jan nebo rod Zápolských. V současné době jsou na hradu vidět stopy po několika rekonstrukcích z 80. let 20. století.